Miesięczne Archiwum: kwiecień 2017

Wenflon podstawowej informacje

Wenflon to podstawowy sprzęt medyczny, niezbędne narzędzie we współczesnej medycynie, stosowany jest do żył, a także i do tętnic. Zaletę tego typu zabiegu jest możliwość podawania leków bez wielokrotnego, powtarzania wkłucia. Wenflon to inaczej...