Miesięczne Archiwum: styczeń 2020

Podstawowe prawa i wolności obywatelskie w konstytucji

Podstawowe prawa i wolności obywatelskie ujęte w Konstytucji są fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Gwarantują one ochronę godności, wolności i praw obywateli, a także służą ochronie interesów społecznych i państwowych. W artykule omówimy najważniejsze prawa...