Miesięczne Archiwum: marzec 2020

Odpowiedzialność deliktowa: szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone

Odpowiedzialność deliktowa: szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone 1. Wprowadzenie Szczególnie w ostatnim czasie zwiększył się poziom świadomości obywateli na temat prawa, a w szczególności odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niedozwolone czyny. Odpowiedzialność karna za...

Umowy handlowe: rodzaje, składniki i zasady ich zawierania

Wprowadzenie Umowy handlowe to podstawowy element funkcjonowania rynku gospodarczego. Są to dokumenty regulujące relacje między przedsiębiorcami, określające prawa i obowiązki stron oraz warunki handlowe. W niniejszym artykule omówimy rodzaje, składniki oraz zasady zawierania umów...