Miesięczne Archiwum: sierpień 2020

Zakładanie firmy: procedury, rejestracja i wymagania prawne

Zakładanie firmy: jak się do tego przygotować? Przygotowanie do założenia firmy już na etapie pomysłu to bardzo ważny punkt, który później może przekładać się na sukces przedsiębiorstwa. Przygotowanie obejmuje m.in. analizę rynku, ocenę konkurencji...

Organizacja i uprawnienia sądów konstytucyjnych

Organizacja i uprawnienia sądów konstytucyjnych Sądy konstytucyjne w wielu krajach odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu praw i zasad rządzących krajem. W swojej działalności weryfikują zgodność działań organów władzy publicznej z konstytucją i przepisami prawa....