Miesięczne Archiwum: wrzesień 2020

Prawo do ochrony prywatności w konstytucji

W Kontytucji RP zostało zawarte wiele fundamentalnych praw i wolności, w tym także prawo do ochrony prywatności. Jest to prawo, które gwarantuje każdemu człowiekowi ochronę jego dóbr osobistych oraz danych osobowych. Dzięki niemu każdy...