Miesięczne Archiwum: listopad 2020

Kontrola podatkowa: zasady i procedury przeprowadzania kontroli podatkowych

Kontrola podatkowa: zasady i procedury przeprowadzania kontroli podatkowych Kontrola podatkowa to proces, w którym organy podatkowe sprawdzają, czy podatnik prawidłowo rozliczył swoje zobowiązania podatkowe. Kontrola może dotyczyć różnych aspektów finansowych działalności, takich jak sprzedaż,...

Zasady federalizmu w konstytucjach państwowych

Współczesny świat charakteryzuje się coraz większą skłonnością do tworzenia federacji państwowych. Wynika to ze względu na budowanie większego bezpieczeństwa, stabilizacji oraz gospodarczych korzyści. Zasady federalizmu, które są oparte na równowadze władzy, wykorzystuje się w...

Zasady trójpodziału władzy

Zasady trójpodziału władzy – kluczowa zasada demokracji Trójpodział władzy to jedna z podstawowych idei demokratycznych. Zgodnie z nią, władza jest dzielona na trzy gałęzie: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Takie rozdzielenie zapewnia równowagę między poszczególnymi...

Podstawowe informacje i aspekty prawne zamówień publicznych

Jedną z szans na rozwój własnej firmy jest rozpoczęcie współpracy z sektorem publicznym. Czym są zamówienia publiczne i jakie warunki trzeba spełnić, żeby podpisać umowę z podmiotem publicznym?   Zamówienia publiczne – podstawowe informacje...

Umowy najmu: prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Umowy najmu: prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego Podpisanie umowy najmu jest jednym z najważniejszych kroków w wynajmowaniu nieruchomości. Bez względu na to, czy najmujemy mieszkanie na długi czy krótki okres, istnieją pewne prawa...