Miesięczne Archiwum: sierpień 2021

Umowa o pracę: podstawowe zasady i warunki

Umowa o pracę to najczęściej zawierana umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W tym artykule omówimy podstawowe zasady i warunki, jakie regułują taką umowę. 1. Definicja i rodzaje umów o pracę Umowa o pracę to...

Arbitraż i mediacja w sporach pracowniczych

Współczesne podejście do rozwiązywania sporów pracowniczych opiera się na wykorzystywaniu dwóch głównych metod: arbitrażu i mediacji. Obie metody mają na celu zminimalizowanie konfliktów między pracodawcami a pracownikami oraz skuteczne rozwiązywanie zagadnień spornych. 1. ARBITRAŻ...

Młodociani przestępcy: odpowiedzialność karana i resocjalizacja

Młodociani przestępcy – jakie zagrożenie dla społeczeństwa? Młodociani przestępcy to wciąż problem, z którym musi zmagać się polskie społeczeństwo. Coraz częściej słyszy się o chuligańskim zachowaniu nastolatków, ale czasem przestępstwa zaczynają popełniać już w...