Miesięczne Archiwum: listopad 2021

Postępowanie karne: od aresztowania do wyroku

W Polsce każde postępowanie karne przebiega zgodnie z określonymi procedurami, które mają na celu zapewnienie poszanowania praw oskarżonego oraz zapewnienie sprawiedliwości. Postępowanie karne podzielone jest na kilka etapów, a każdy z nich jest równie...