Miesięczne Archiwum: styczeń 2022

Konstytucja jako źródło prawa i normy konstytucyjne

Wprowadzenie do tematu Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Wyznacza ona granice władzy państwowej, określa prawa i obowiązki obywateli oraz stanowi fundament dla innych aktów prawnych. Konstytucja jest także ważnym źródłem prawa, a...

Pracownicy tymczasowi: prawa i warunki zatrudnienia

W dzisiejszych czasach pracownicy tymczasowi stanowią znaczną część zatrudnienia na rynku pracy. Są to osoby, które pracują na czas określony lub dla różnych pracodawców zgodnie z umową zawartą z agencją pracy tymczasowej. O ile...