Młodociani przestępcy: odpowiedzialność karana i resocjalizacja

Młodociani przestępcy – jakie zagrożenie dla społeczeństwa?

Młodociani przestępcy to wciąż problem, z którym musi zmagać się polskie społeczeństwo. Coraz częściej słyszy się o chuligańskim zachowaniu nastolatków, ale czasem przestępstwa zaczynają popełniać już w wieku kilku lat. Jakie zagrożenie stanowią dla naszej wspólnoty? Co zrobić, aby zapobiec młodocianym patologiom?

Młodociany przestępca – kto to tak naprawdę?

Młodociany przestępca to osoba, która popełniła przestępstwo przed ukończeniem 18 lat. Takie osoby podlegają specjalnym regulacjom prawno-karnym. Czy każdy nastolatek, który postępuje nieodpowiedzialnie, jest przestępcą? Oczywiście nie – ale w przypadku popełnienia przestępstwa trzeba wziąć pod uwagę, że młodzież często dopiero uczy się, jakie zachowania są dopuszczalne w społeczeństwie.

Rodzaje przestępstw młodocianych

Młodociani przestępcy często angażują się w różnego rodzaju patologie. Wśród najczęstszych przestępstw, które popełniają, wymienić można takie czyny jak:
– kradzieże i włamania;
– przemoc fizyczna;
– narkomania i handel narkotykami;
– przestępstwa seksualne;
– cyberprzemoc.

Odpowiedzialność karna i resocjalizacja

W przypadku popełnienia przestępstwa przez młodocianego sprawca, karę można nałożyć tylko z zastrzeżeniem szczególnych przypadków. W takim wypadku wydaje się orzeczenie w postaci:
– grzywny;
– warunkowego umorzenia postępowania;
– skierowania na terapię lub nałożenia innych obowiązków.
Duża rola w przypadku młodocianych przestępców musi odgrywać również resocjalizacja, czyli proces powrotu do społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku młodocianych długotrwałe pozbawienie wolności rzadko kończy się pozytywnie – często takie osoby trafiają później do zakładów karnych jako dorośli i są już pozbawione nadziei na powrót do normalnego życia.

Resocjalizacja – jak pomóc młodocianym przestępcom?

Resocjalizacja młodocianego przestępcy to proces, w którym należy starać się odsunąć go od dalszych przestępstw i przyprowadzić na drogę walki z uzależnieniami lub przestępczym stylem życia.
Warto przy tym działać przede wszystkim w następujących kierunkach:
– edukacja – młodociany przestępca potrzebuje solidnej edukacji i motywacji do dalszego rozwoju;
– wsparcie psychologiczne – często taka osoba ma problemy emocjonalne, które utrudniają mu powrót do pełni zdrowia psychicznego;
– praca socjalna i terapia uzależnień – w przypadku przestępców z nałogami (np. narkotyki) należy zadbać o terapię uzależnień;
– aktywność sportowa i kulturalna – skuteczne zajęcia, takie jak sport czy kultura, pomagają w resocjalizacji oraz w wychodzeniu z nałogów.

Podsumowanie

Młodociani przestępcy to poważne zagrożenie dla społeczeństwa – dlatego w takim przypadku konieczne jest nałożenie kary, ale również resocjalizacja. Młodociani przestępcy wymagają specjalnej opieki i pomocy, aby móc z powrotem włączyć się w społeczeństwo. Właściwie przeprowadzona resocjalizacja zwiększa szanse na to, że dana osoba nie popełni więcej przestępstw i stanie się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.

Możesz również polubić…