Porady prawne – prawo pracy. Radca prawny Wrocław

Praktycznie w każdym większym mieście takim jak Poznań, Białystok, Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław znaleźć można osoby wyspecjalizowane w prawie pracy. Niestety tak się dzieje że coraz więcej osób sięga po porady prawne nie tylko jeżeli chodzi o prawo pracy. To obok rozwodów najczęstszy powód konsultacji z prawnikami w ostatnich latach. Prawo pracy obejmuje wszystkie regulacje dotyczące stosunku pracy danego pracownika i pracodawcy. Zasady w nim zawarte określają dosyć jasno także jak powinna wyglądać organizacja pracy pracownika i pracodawcy.

Określa również ogólną procedurę postępowania w przypadku zaistniałych konfliktów wynikających z niewypełniania zobowiązań przez którąkolwiek ze stron. Źródłem zasad praw pracowników i pracodawców w głównej mierze jest kodeks pracy. Głównymi zasadami są: prawo do podjęcia pracy przez każdego, swoboda nawiązywania stosunków pracy, prawo do wolności pracy ( prawo do zerwania stosunku pracy), pracodawca zobowiązany jest do szanowania praw pracowniczych, zakazana jest dyskryminacja pracownika z jakiegokolwiek powodu, pracownik ma prawo go godziwego wynagrodzenia, państwo zobowiązane jest do ochrony praw pracowniczych.

Możesz również polubić…