Prawo konsumenckie a prawo cywilne: prawa i obowiązki stron umów konsumenckich

PRAWO KONSUMENCKIE A PRAWO CYWILNE: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMÓW KONSUMENCKICH

W dzisiejszych czasach, gdy konsumpcja jest tak bardzo rozwinięta, a handel online powszechny, coraz częściej dochodzi do zawierania umów konsumenckich. Aby móc chronić prawa konsumentów oraz zapobiec oszustwom, powstało prawo konsumenckie. Jednak, czy to oznacza, że konsumentom przysługują tylko prawa w kontekście umów konsumenckich, a kontrahentom biznesowym przysługuje jedynie prawo cywilne?

PRZEDMIOTY OCHRONY PRAW CYWILNEGO I KONSUMENCKIEGO

Przedmiotem ochrony prawa cywilnego jest ochrona wszelkiej własności oraz osobistej wolności jednostki. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku umów cywilnoprawnych, konsument narażony jest na ryzyko niskiej jakości produktów lub usług, niespełnienia obowiązków ze strony kontrahenta czy fałszowanie informacji. Zapobiec temu ma prawo konsumenckie.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMÓW KONSUMENCKICH

1. Prawa konsumenta:
– prawo do informacji,
– prawo do złożenia reklamacji,
– prawo do odstąpienia od umowy,
– prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

2. Obowiązki kontrahenta:
– dostarczenie produktu/usługi zgodnie z umową,
– informowanie klienta o warunkach umowy, w tym o cenie,
– informowanie klienta o polityce zwrotu,
– rozpatrzenie reklamacji i naprawa błędów.

PRAWO CYWILNE A PRAWO KONSUMENCKIE – JAKIE SĄ RÓŻNICE?

1. Przedmioty ochrony:
– prawo cywilne – własność i wolność jednostki,
– prawo konsumenckie – jakość produktów/usług oraz informacje o nich.

2. Prawa i obowiązki stron umów:
– prawo cywilne – umowy dotyczące własności i wolności jednostki,
– prawo konsumenckie – umowy powstałe przy zakupie produktów/usług.

3. Ograniczenia czasowe prawa konsumenta:
– prawo cywilne – czas nieograniczony,
– prawo konsumenckie – terminy związane z reklamacją, odstąpieniem od umowy, itp.

PODSUMOWANIE

Prawo konsumenckie a prawo cywilne są ze sobą powiązane, a ich podział wynika z ich funkcjonalności oraz przedmiotu ochrony. Zawarcie umowy konsumenckiej daje konsumentowi szereg praw, które nie są dostępne w przypadku umów cywilnoprawnych. Z drugiej strony, kontrahenci biznesowi są zobligowani do spełnienia ścisłych wymagań prawnych, gdy zawierają umowę z konsumentem w ramach ochrony praw konsumenckich.

Możesz również polubić…