Przedsiębiorstwo energetyczne bezprawnie postawiło słup na twojej działce? Skorzystaj z pomocy prawnej. Odszkodowania za słupy energetyczne w Lublinie

Sprawy wytaczane przedsiębiorstwom mogą ciągnąć się latami, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z korzyścią społeczną z funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Dotyczy to także przedsiębiorstwa energetycznego i bezprawnego postawienia przez nie słupów energetycznych na prywatnej działce. Jeśli taka sytuacja nas dotyczy, możemy sprawę rozwiązać polubownie (uzyskać przy tym odszkodowanie i umowę służebności) lub skierować do sądu.

Odszkodowania za słupy energetyczneodszkodowania za słupy energetyczne- Co należy dołączyć do pozwu?

Polubowne załatwienie sprawy może być dobrym rozwiązaniem, jednak przedsiębiorstwa rzadko współpracują w tym zakresie. Wtedy sprawę jesteśmy zmuszeni skierować do sądu. Musimy przy tym dołączyć do pozwu plan działki ze słupem energetycznym oraz odpis z księgi wieczystej, aby udowodnić, że służebność na wykorzystywanie działki nie została udzielona. W toku postępowania przygotowawczego, sprawdzane jest, czy właściciel działki nie udzielił pisemnej zgody na jej użytkowanie, prawo takie obowiązywało od 1985 roku. Jeśli przedsiębiorstwo nie dysponuje stosownym dokumentem, rozpoczyna się proces odszkodowawczy, w wyniku którego możemy uzyskać odszkodowanie oraz umowę służebności.
Odszkodowania Lublin- zawsze gotowi do pomocy w uzyskaniu zadośćuczynienia

 

Możesz również polubić…