Różnice pomiędzy prawem autorskim osobistym a majątkowym

W Polsce wyróżnia się naprawdę ogromną ilość różnych praw, wszystkie z nich są regulowane przez indywidualne zasady. W ten sposób społeczeństwo ma być chronione przed wszelkimi rodzaju niedogodnościami. W końcu znacznie łatwiej jest kontrolować sytuację, jeśli istnieją reguły, według których trzeba postępować. Jeśli byłoby inaczej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że panowałby okropny, wręcz nie do zniesienia chaos. Pośród tych praw znajdują się między innymi prawo majątkowe oraz prawo autorkie osobiste, które są ze sobą bardzo często mylone, a przecież znacznie się od siebie różnią. Sprawdziliśmy, czym się charakteryzują, jakie są ich regulacje oraz jaka wiedza jest Ci konieczna w przypadku tych dwóch praw!

Prawo autorskie osobiste

Prawo autorskie to termin odnoszący się do praw przyznanych przez prawo w celu ochrony i zabezpieczenia oryginalnego dzieła sztuki, pisma, muzyki lub innych mediów przed nieautoryzowaną reprodukcją. Termin prawo autorskie może odnosić się do szeregu sytuacji, w których własność oryginalnego dzieła została ustalona i może być własnością jednej osoby lub grupy osób. “Prawo autorskie” jest również czasami używane jako termin ogólny dla każdej formy ochrony zapewnianej własności intelektualnej. Właścicielem praw autorskich osobistych jest osoba fizyczna, która stworzyła przedmiot objętego prawem autorskim. To ona wyznacza osobiście czas, okresy i warunki poszukiwań, a także jako pierwszy może podać do publicznej wiadomości treść, materiał lub zarządzanie po jej śmierci. Jej następcami są potomkowie.

Prawo majątkowe

Prawo autorskie to dziedzina prawa, która reguluje własność pomiędzy twórcą a innymi osobami. Autor może uzyskać prawo autorskie na przykład projektu, nagrody lub książki i za to odpowiadać. Mogą to być takie rzeczy jak: wystawianie opracowań czy publikacji, wykorzystywanie, rozbudowywanie i modyfikowanie dzieła twórcy, udostępnianie biblioteki internetowej lub domowej drukarki. Autor może mieć także takie prawo jak: prawo do zwrotu części opłaty za zasiew, środki przekazu lub innego źródła. Jeśli chodzi konkretnie o prawo majątkowe, stanowią one prawa podmiotowe. Zalicza się do nich między innymi prawo do korzystania z utworu, zarządzania nim oraz oczywiście do zapłaty za korzystanie z utworu przez inne osoby.

Czym różnią się od siebie te prawa?

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy tymi prawami, najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która pozwoli Ci jako twórcy wyróżnić wszelkie różnice pomiędzy tymi skomplikowanymi zagadnieniami. Najważniejsze różnice pomiędzy nimi to oczywiście kwestia tego, iż prawa autorskie osobiste pozostają z ich twórcą na zawsze, nie ma tu znaczenia, co dzieje się z prawami majątkowymi. Kwestia praw majątkowych wygląda już inaczej, mogą one być przenoszone na osoby trzecie, dzięki nim w może z nich korzystać twórca oraz inne osoby. Jest to oczywiście istotna różnica, która pozwala rozróżnić te dwa pojęcia.

Sprawdź również: Jak chronić własność intelektualną?

Możesz również polubić…