Ulgi podatkowe: zasady i przepisy dotyczące ulg podatkowych dla określonych grup podatników lub dziedzin gospodarki

Ulgi podatkowe są narzędziem stosowanym przez państwo w celu wsparcia określonych grup podatników lub dziedzin gospodarki. Zostały one wprowadzone w celu zachęcenia do inwestowania oraz poprawienia sytuacji finansowej mniejszych i szczególnie potrzebujących grup społecznych. W niniejszym artykule opiszę, jakie zasady i przepisy regulują stosowanie ulg podatkowych oraz jakie grupy podatników lub dziedziny gospodarki mogą z nich skorzystać.

I. Zasady stosowania ulg podatkowych

1. Określenie pojęcia ulgi podatkowej

Ulgą podatkową nazywamy ograniczenie, zmniejszenie lub odroczenie obowiązku podatkowego w określonych przypadkach, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

2. Zasady stosowania ulg podatkowych

○ Ulgę podatkową można stosować tylko na podstawie przepisów prawa podatkowego.
○ Ulgę podatkową stosuje się na wniosek podatnika.
○ W przypadku błędnego lub niezgodnego z przepisami prawa podatkowego złożenia wniosku o ulgę podatkową, organ podatkowy wyda decyzję odmowną.
○ Ulga podatkowa może być stosowana jednorazowo bądź wielokrotnie.
○ W przypadku braku spełnienia warunków, nałożenia kary podatkowej, ewentualnie odsetek od zaległości podatkowych.

3. Rodzaje ulg podatkowych

○ ulgi na podatek dochodowy od osób fizycznych,
○ ulgi na podatek dochodowy od osób prawnych,
○ ulgi na podatek od towarów i usług,
○ ulgi na podatek akcyzowy.

II. Ulgi dla określonych grup podatników

1. Ulgi dla mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro mają prawo do skorzystania z następujących ulg:

○ ulgi miejskie i regionalne,
○ ulgi na zatrudnienie pracowników bezrobotnych,
○ ulgi na inwestycje,

oraz inne ulgi podzielone na poszczególne branże.

2. Ulgi dla przedsiębiorców startujących z działalnością gospodarczą

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać z następujących ulg:

○ zwolnienia z podatku dochodowego (w ciągu dwóch pierwszych lat działalności),
○ kosztów za prowadzenie działalności – ulga do 50%,
○ ulgi związane z inwestycjami w ramach programu “Mój Przedsiębiorca 3.0”.

3. Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Osoby, które są niepełnosprawne, mogą skorzystać z następujących ulg:

○ ulgi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
○ ulgi na zakup leków jaki i części zamiennej do sprzętu medycznego,
○ ulgi na rehabilitację i wyżywienie podczas leczenia,
○ zwolnienia z podatku przy zakupie nieruchomości.

III. Ulgi dla określonych dziedzin gospodarki

1. Ulgi dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinie badan i rozwoju, mogą skorzystać z następujących ulg:

○ zwolnienia z podatku dochodowego,
○ podstawy blogowe na prowadzenie badan,
○ ulgi na inwestycje w infrastrukturę badawczą.

2. Ulgi dla rolników

Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą, mogą skorzystać z następujących ulg:

○ ulgi na zakup specjalistycznych maszyn rolniczych,
○ ulgi na zalesianie,
○ ulgi na modernizację budynków gospodarczych,

oraz inne ulgi podzielone na poszczególne dziedziny.

3. Ulgi dla przedsiębiorców prowadzących działalność w miastach

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w miastach, mogą skorzystać z następujących ulg:

○ zwrot podatku od nieruchomości,
○ ulgi na zatrudnienie ludzi z gminy,
○ ulgi na wynajem powierzchni na cele reklamowe.

Podsumowanie

Ulgi podatkowe są jednym z narzędzi stosowanych przez państwo w celu wsparcia określonych grup podatników lub dziedzin gospodarki. Ich zasady i przepisy regulują stosowanie ulg podatkowych oraz skorzystanie z nich. W artykule przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące określonych grup podatników i dziedzin gospodarki oraz jakie ulgi podatkowe są dla nich dostępne.

Możesz również polubić…