Arbitraż handlowy: rozwiązywanie sporów handlowych za pomocą arbitrażu

Arbitraż handlowy: rozwiązywanie sporów handlowych za pomocą arbitrażu

W dzisiejszych czasach handlowych, sporadycznie zdarza się, aby sprzedaż towaru odbywała się bez zastrzeżeń i nie była poddawana żadnym konfliktom. Zwykle przy dużej ilości transakcji, na swym etapie, w jednym momencie pojawiają się różnego rodzaju spory. Konflikty te są związane z różnymi okolicznościami, takimi jak dostawy towarów lub usług, umowy o współpracy handlowej, kwestie związane z niewypłacalnością, a także kłopoty powstałe w trakcie urzeczywistniania umów.

Jest to w chwili obecnej częste zjawisko, zaś najlepszym rozwiązaniem pozostaje arbitraż handlowy, który z jednej strony jest procesem coraz bardziej popularnym, z drugiej jednak traktowany jest jako atrakcyjna alternatywa do standardowego procesu sądowego, kiedy podczas rozwiązywania mniej skomplikowanych sporów handlowych.

1. Co to jest arbitraż handlowy?

Arbitraż to po prostu proces rozwiązywania sporów za pomocą ugodowych sądów lub trybunałów arbitrażowych. To metoda alternatywna do klasycznego procesu sądowego. Uczestniczące strony (międzynarodowe korporacje lub przedsiębiorcy) wybierają arbitraż jako sposób rozwiązania konfliktów, zgodnie z nauką prawa międzynarodowego, gdyż arbitraż daje im możliwość osiągnięcia wyniku, który jest dla obu stron korzystny, a ponadto prawo te pozwala także na ominięcie procedur standardowych.

2. Kiedy warto skorzystać z arbitrażu handlowego?

Arbitraż handlowy nie jest jedynym sposobem rozwiązywania sporów o charakterze handlowym, jednak jest najlepszym wyborem, kiedy dojdzie do konfliktu pomiędzy stronami. Wśród wielu korzyści, jakie oferuje ten typ arbitrażu warto wymienić m.in.:

– obiektywna decyzja sądu arbitrażowego,
– oddelegowanie procesu rozwiązywania sporu do kompetentnego, niezależnego organu,
– szybkie rozwiązanie konfliktów,
– podstawy do wyboru sędziów,
– elastyczność i prywatność postępowania,
– tańsze koszty w stosunku do procesów sądowych,
– możliwość międzynarodowego charakteru sporu.

3. Jak wygląda postępowanie arbitrażowe?

W ramach arbitrażu handlowego, uczestniczące strony ustalają reguły postępowania oraz kwestie związane z procesem arbitrażowym, a także wybierają sędziego lub sędziów, którzy zasiądą w trybunale arbitrażowym i razem podejmą decyzje dotyczące sprawy.

Warto w tym miejscu zauważyć, że celem tego typu arbitrażu jest osiągnięcie wyniku, który jest dla obu stron korzystny, a co za tym idzie, przynajmniej jeden z sędziów wchodzących w skład sądu arbitrażowego przedstawicieli każdej ze stron, ma wpływ na koniec rozprawy.

4. Jak znaleźć sędziego arbitrażowego?

W innowacyjnym systemie arbitrażowym, wybór sędziego jest jednym z pierwszych kroków i decyzji, które muszą podejść strony zaangażowane w rozwiązanie sporu. Dobrą praktyką jest wybieranie arbitrażu w sposób mądry, tak by zapewnić interesom każdej ze stron, obiektywne decyzje i dobry wynik.

Przed wyborem sędziego warto zastanowić się, ile doświadczenia posiada kandydat w danym specjalizacji, a także jakie są jego kwalifikacje, a w szczególności, jakie są jego metody postępowania w trakcie procesu. Można także skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie arbitrażu.

5. Podsumowanie

Arbitraż to działanie, które pomaga w rozwiązywaniu sporów handlowych. Warto skorzystać z niej, jeśli chcemy uniknąć procesu sądowego i osiągnąć wynik, który jest korzystny dla obu stron. W momencie podejmowania decyzji dotyczącej wyboru sędziego, warto sprawdzić jego doświadczenie i kwalifikacje, a także powierzyć sprawę ekspertom specjalizującym się w tej dziedzinie.

Możesz również polubić…