Miesięczne Archiwum: październik 2021

Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej urzędników publicznych

Zasady odpowiedzialności urzędników publicznych zgodnie z konstytucją Urzędnicy publiczni to osoby sprawujące władzę w imieniu państwa i odpowiadające za jego dobre funkcjonowanie. Ich działania muszą być zgodne z prawem i konstytucją, a każde naruszenie...