Windykacja – jak przebiega proces windykowania należności od dłużnika

Masz dłużnika, lecz nie jesteś w stanie ściągnąć z niego należności? To dobry czas, aby pomyśleć o windykacji przeprowadzonej przez firmy z doświadczeniem. Windykacja jest procesem legalnym, podczas którego nie dochodzi do łamania prawa. Są to działania podjęte w taki sposób, aby zmotywować dłużnika do spłacenia zobowiązania na rzecz wierzyciela. Taki proces powinien zostać rozpoczęty w momencie, w którym dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania, a kontakt z nim jest utrudniony lub niemożliwy. Nie należy mylić windykatora z komornikiem – windykator jest osobą, która pracuje w firmie windykacyjnej, z którą umowę ma podpisaną wierzyciel. W przypadku komornika, jest on osobą o uprawnieniach funkcjonariusza publicznego, a jego rolą jest przymusowe egzekwowanie postanowień sądowych na drodze podstępowania egzekucyjnego.

Na czym polega skuteczna windykacja?

W przypadku utrudnionego kontaktu z dłużnikiem, firma windykacyjna przejmuje na siebie obowiązki znalezienia sposobów do skontaktowania się z osobą zadłużoną. Następnie, windykator podejmuje próby kontaktu przez telefon lub korzystając z maila, próbując podjąć negocjacje z dłużnikiem i przekonać do spłaty zobowiązania.

Czy jest kwota minimalna wymagana do wszczęcia działań windykacyjnych?

Aktualnie prawo nie ustala limitów, od których można zwrócić się o pomoc w odzyskaniu długów do firmy windykacyjnej. Zatem, takie działania mogą być podjęte także wtedy, kiedy wierzyciel chce odzyskać nawet małą kwotę.

Windykacja – sposoby

Firma windykacyjna spróbuje zmotywować dłużnika do oddania długów na kilka sposobów. Przede wszystkim, spróbuje wyegzekwować należności w sposób polubowny. Bardzo ważnym elementem tego sposobu jest perswazja, często stosowana w przypadku należności przeterminowanych. W tej sytuacji windykator będzie podejmował próby kontaktu osobiście, za pomocą telefonu, maila, smsów, wezwań do zapłaty, wystawienia długu na giełdzie, przesyłania informacji o zamiarze podejmowania kolejnych kroków oraz konsekwencji niespłacenia przez niego długów. Taki rodzaj windykacji jest najtańszy a jednocześnie może poprawić relację z dłużnikiem.

Innym rodzajem windykacji długów jest windykacja sądowo-egzekucyjna. W toku takiego postępowania zwykle uzyskuje się sądowy prawomocny wyrok, który umożliwia zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie długu. W tej sytuacji, wykorzystuje się pozwy, wezwania do zapłaty, tytuł egzekucyjny i skierowanie sprawy do komornika.

Czy korzystanie z windykacji jest drogie?

Cena usług windykacyjnych jest uzależniona od sposobów przeprowadzania windykacji oraz ilości pracy włożonej w działania o charakterze windykacyjnym. Na dobrą sprawę, trudno jest z góry przewidzieć całkowity koszt działań windykacyjnych. W sytuacji, w której windykacja należności odbywa się przed sądem, wyrok sądowy może obejmować nie tylko zwrot przez dłużnika należności, ale także zwrot kosztów windykacyjnych, także sądowych. Szukając windykatora, który poprowadzi naszą sprawę do pomyślnego zakończenia, warto rozważyć lexlegisgroup.pl.

Możesz również polubić…