Prawo własności: nabycie, zbycie i ochrona praw majątkowych

Prawo własności: nabycie, zbycie i ochrona praw majątkowych
Prawo własności stanowi podstawę gospodarki rynkowej i jest fundamentalnym prawem człowieka. Jednakże, nabycie, zbycie i ochrona praw majątkowych dopiero w ostatnich latach stały się łatwiej dostępne.

NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Procedury nabycia
Posiadanie praw własności nad danym mieniem wymaga zazwyczaj dokładnej procedury nabycia. Może sprzyjać temu indywidualny zakup, darowizna, wyrok sądowy lub wywłaszczenie. Wszystkie te formy nabycia wiążą się jednak z określonymi kosztami lub wymaganiami prawno-administracyjnymi.

2. Aktywizacja rynku nieruchomości
W Polsce aktywizacja rynku nieruchomości nastąpiła wraz z wejściem w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzenie rynku hipotecznego na polskim rynku wymusiło na Urzędzie Katastralnym wykonanie działań związanych z informatyzacją jego działalności, umożliwiło też przejrzystość procedur dotyczących nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości.

ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Sprzedaż
Jedną z najczęstszych metod pozbycia się prawa własności jest sprzedaż nieruchomości na rynku pierwotnym. W tym wypadku, sprzedawcy korzystają z pomocy pośredników, którzy prezentują ofertę, prowadzą rozmowy z potencjalnymi nabywcami, a następnie przeprowadzają formalności związane z podpisywaniem umowy.

2. Działki i nieruchomości na rzecz gminy
Nieruchomości i działki, które nic nie przynoszą ich właścicielom, często przekazywane są na rzecz gminy. Gminy w tego typu sytuacjach mogą przeprowadzić postępowania, w których wymaga się zapłaty przez właścicieli nieruchomości związanych z tytułem prawnym do danego obszaru. W tym wypadku, korzyścią zaniechania zapłaty jest uzyskanie tytułu na rzecz gminy.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI
1. Egzekwowanie
Prawo własności nieruchomości może być uznane za składową prawa administracyjnego. W takim wypadku, właściciel nieruchomości ma prawo do egzekwowania swojego prawa w drodze postępowania sądowego. W przypadku, gdy samodzielne egzekwowanie przez właściciela byłoby niewygodne, istnieją możliwości zatrudnienia adwokata lub kancelarii prawnej, które zaproponują różne metody egzekwowania prowizji.

2. Na czym polega ochrona
Prawo własności nieruchomości jest ściśle chronione. Każdy, kto stara się naruszyć ten status prawny może się spodziewać powstania poważnych problemów prawnych w związku z próbą włamań na nieruchomość, jej uszkodzeń lub bezprawnych działań na jej rachunek. Z tego powodu nieruchomość jak i jej właściciel są traktowani jako podmioty chronione przez prawo.

Możesz również polubić…